Välj en sida

Om oss

Göteborgs Bygg & Anläggning AB startades 2007 av Tobias Österman & Fredrik Blomgren och har sedan dess haft som mål att etablera sig som ett självklart alternativ för kunder som behöver hjälp med ombyggnationer mm inom Göteborgsregionen.

Vi har idag en liten kärna av duktiga medarbetare samt ett väletablerat sammarbete med  underentreprenörer inom alla yrkesgrupper.

Våra servicebilar är anpassade för att snabbt vara på plats och åtgärda akuta skador såsom vattenskador,skadegörelse & inbrott mm.

Vi utför samtliga typer av entreprenader.

Total och generalentreprenad, samverkan, tidiga skeden, anpassning av kommersiella lokaler och offentliga miljöer.

Miljöpolicy

Göteborgs Bygg & Anläggning AB undviker användning och spridning av miljöfarliga produkter. Vi söker samarbete med leverantörer som strävar efter att skona miljön i hela sin leverantörsprocess. Vi ska tillsammans med våra leverantörer kontinuerligt uppdatera oss inom våra respektive sakområde kring miljöarbetet. Göteborgs Bygg & Anläggning AB skall sprida kunskap om åtgärder för att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan i våra projekt. Vi skall försöka påverka våra beställare att ta miljöhänsyn vid val av produkter och tjänster. Vi skall följa gällande lagstiftning samt andra krav som ställs på vår miljöpåverkan.

Vi är miljödiplomerade av Göteborgs kommun.

Miljödiplom

Kvalitetspolicy

Vi tar ett helhetsansvar i våra projekt och upprättar tidigt en plan för hur vi skall hantera olika delar från början till slut. Vi ser till att våra medarbetare vet vad som skall göras, hur vi ska göra det och vilka tider som gäller.
Vi har högsta fokus på färdigställandetider och följer upprättad tidsplan.
Vårt mål är alltid att i rätt tid och med högsta kvalitet färdigställa våra entreprenader för besiktning. Då nöjda kunder är det viktigaste för oss söker vi alltid nya medarbetare och underentreprenörer som känner att de delar våra värderingar, ledstjärnor och vill utvecklas med oss. Är du en av dem så är du välkommen att höra av dig till oss!